EL TALLER DE LA MIRADA

EL TALLER DE LA MIRADA: Blog per treballar l'art

diumenge, 11 de juliol de 2010

Això és ART?

TEASER

AIXÒ ÉS ART?...Penseu que aquesta peça es pot considerar una obra d'art?
- L'artista ha d'intervenir directament en l'elaboració de l'obra?
- Quina finalitat pot tenir l'obra d'art?
TASCA:

Elaborar un powerpoint en equip (tres) amb la definició sobre què és l'art i els ingredients que ha de tenir una creació per ser considerada una obra d'artística. Posteriorment es presentarà de forma oral a la resta de la classe.

COM ho hem de fer per dur a terme la TASCA,

Fase d'anàlisi

Objectiu:
Contextualitzar i veure què rebem dels mitjans de comunicació.
Analitzar la informació que et facilita aquest vídeo per valorar quins podem ser els ingredients.Ingredients de l'art actual
Nova espiritualitatFase de producció

Objectiu:

Documentar-nos, decidir sobre què volem escriure i publicar-ho


DOCUMENTACIÓ:

Organitzeu-vos en grups de 3. Rols: un de vosaltres és l'artista, l'altre l'espectador i l'altre el crític d'art. Tots sou responsables de buscar la informació i col·laborar en el disseny del powerpoint.

Selecció de fonts,

L'ARTISTA:

Buscar informació de l'obra TÀPIES i de DUCHAMP i respon a les següents preguntes:

1. Com defineix el concepte d'Art en TÀPIES
2. Quina és la seva il·lusió?
3. Quins dos símbols explica?
4. Quina és la finalitat que ha de perseguir l'artista?
5. Descriu l'obra "La font" de DUCHAMP
6. Per què creus que es pot considerar una obra artística?

ESPECTADOR:

1. Buscar ingredients per considerar quan una obra és artística.

CRÍTIC:

1. Informació d'exposicons d'obres, museus, galeries..Què és l'ART?

dijous, 8 de juliol de 2010